Hvis jeg havde 40.000 …

… euro så ville jeg købe et af Shirin Neshats fotografier. Spørgsmålet ville så selvfølgelig være, hvem jeg skulle vælge: Ghada eller Sayed, begge med undertitlen: ‘Our House Is on Fire’. Så måske jeg bare skulle ønske mig at have 80.000 euro til kunstkøb! Overskuddet  går til en menneskerettighedsorganisation i… læs mere …

Peter Funchs ‘Babel Tales’

Ved første øjekast ser Peter Funchs fotografier temmelig tilforladelige ud: mennesker bevæger sig gennem byen, sådan som mennesker nu en gang gør, når der er gader, der skal krydses og ting der skal nås til tiden. Men man skal ikke kigge længe på billederne for at opdage, at dette kaos… læs mere …