Pressehjælp

Jeg får i sagens natur en sand syndflod af pressemeddelelser hele tiden, men jeg oplever desværre, at rigtig mange af dem er mindre brugbare – og det er til stor skade for afsenderen!

Derfor har jeg sammensat et  par gyldne grundregler:

 

1) Mailen

Den første regel er, at du aldrig kun må medsende din tekst som et attachment. Sæt altid teksten (og helst også billedet/billederne) ind i mailen, så den er let at gå til for modtageren.

 

2) Informationen

Regel nummer to handler om den helt grundlæggende information, en pressemeddelelse skal indeholde, og det er som følger:

Den eller de udstillende kunstneres navn(e)

Udstillingens titel

Udstillingssted, inklusiv adressen

Udstillingens ferniserings-, start og slutdato

 

3) billedmaterialet

For det tredje bør din mail altid indeholde et til tre foto af de udstillede værker (ikke installationshots!) i en meget lav opløsning, så vi kan danne os et indtryk af, hvad det handler om.

Men det er samtidig helt afgørende, at du også følger punkt

3a) nemlig at oprette en side, hvorfra de samme billeder, og gerne flere til, kan downloades i høj opløsning.

Det lyder måske besværligt, men sender du ingen billeder bliver din information sorteret fra, ikke mindst fordi vi ikke har tid til også at jage rundt efter billedmateriale, og sender du store billedfiler bliver mailen så tung, at den må slettes omgående.

 

4) Tidspunktet

Regel nummer fire handler om tid, der ofte er en mangelvare på en redaktion. Er det således Politiken, du gerne vil omtales i, skal du sende din pressemeddelelse i rigtig god tid, hvilket vil sige midt i ugen INDEN din udstilling åbner, og to uger før, hvis du vil gøre dig håb om, at der måske også bliver bragt et interview med den eller de udstillende kunstnere (hvilket godt kan være dig selv!).

 

5) Modtagerne

Femte regel går ud på, at sende sin pressemeddelelse til de rigtige mennesker. Giv dig god tid til at tjekke, hvem der sidder med kunststoffet på diverse redaktioner, og husk både nettet, de trykte aviser og magasiner, samt radio og tv. Og når du alligevel er i gang, vil det være en fordel for dig også at undersøge, hvornår der er deadlines hvilke steder, da dette kan variere noget så gevaldigt fra medie til medie (se regel nr. 4). Her har du en liste over, hvem du kan kontakte på hvilke adresse, hvis du vil i kontakt dette site og/eller Politiken:

Trine Ross: trine.ross snabela pol.dk

iByen: ibyen snabela pol.dk

Per Theil: per.theil snabela pol.dk

Peter Michael Hornung (kunstredaktør): peter.michael.hornung snabela pol.dk

 

6)

Endelig skal du selvfølgelig forklare, hvad man kan opleve på udstillingen. Men denne tekst bør ikke være alt for lang, hvilket vil sige max. en enkelt side eller omkring 2.000 anslag.

 

Held & lykke!

Lukket for kommentarer.

Lukket for kommentarer